Opieka lekarza rodzinnego obejmuje poradnictwo, badania diagnostyczne będące w zakresie jego  kompetencji jak również wizyty domowe w uzasadnionych przypadkach.

Lekarze  podstawowej opieki zdrowotnej zapewniają  pomoc medyczną codziennie  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 18.00.

Wybór lekarza rodzinnego w CM Sanitas

     Wszystkie osoby chcące zapisać się do lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym Sanitas, mogą to uczynić, wypełniając deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki w rejestracji. Druk deklaracji można również pobrać z naszej strony i wypełniony dostarczyć do rejestracji POZ (w przypadku mężczyzn należy dokonać wyboru lekarza i pielęgniarki, w przypadku kobiet dodatkowo położnej):

Wymagane dokumenty to:  dowód osobisty i dokument  ubezpieczenia.

Trzy razy w ciągu roku można bezpłatnie zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Pacjenci wybierają w deklaracji nie tylko lekarza, pielęgniarkę i położną, ale też przychodnię lub gabinet, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie POZ.
Zmiany te wprowadziła podpisana 30 kwietnia 2014 przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

O fakcie zmiany lekarza POZ nie muszą Państwo powiadamiać lekarza, z którego usług rezygnują!

Do lekarzy rodzinnych obowiązuje rejestracja telefoniczna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Lublinie

W godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy pacjenci zapisani do lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym Sanitas objęci są całodobową opieką lekarsko-pielęgniarską świadczoną  przez:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lublin
ul. Abramowicka 2 tel. 81 728 63 70

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lublin
ul. Aleja Kraśnicka 100 tel. 81 537 40 47

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Lublin
ul. Mieczysława Biernackiego 9 tel. 666 595 412

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Świdnik
ul. Bolesława Leśmiana 4tel. 81 751 40 02,
81 751 56 29, 81 751 57 36

     Zakres świadczeń opieki całodobowej obejmuje zachorowania nagłe oraz inne przypadki wymagające pomocy lekarskiej lub pielęgniarskiej poza godzinami pracy. Całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska nie jest Pogotowiem Ratunkowym. Oznacza to, że w przypadku zachorowania nagłego, wypadku, urazu, porodu lub innej sytuacji, gdzie zachodzi podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać karetkę Pogotowia, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112. 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

W  razie  nagłego  pogorszenia  stanu  zdrowia, poza  godzinami  pracy  podstawowej  opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer  TPK: 800137200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy -całodobowo. Pod  numerem 800137200 dyżurują  pielęgniarki  lub  położne  i  lekarze  gotowi  do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane.

Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

  • wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ),
  • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 -18.00, od poniedziałku do piątku),
  • a w przypadku podejrzeniastanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Więcej informacji na temat TPK można uzyskać na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.