Opieka lekarza rodzinnego obejmuje poradnictwo, badania diagnostyczne będące
w zakresie jego  kompetencji jak również wizyty domowe w uzasadnionych przypadkach. Rejestracja POZ 607 590 716

Lekarze  podstawowej opieki zdrowotnej zapewniają  pomoc medyczną codziennie  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 18.00.

Po godzinie  18.00  oraz w soboty, niedziele i święta  pacjenci zapisani do lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym Sanitas objęci są całodobową opieką lekarsko-pielęgniarską świadczoną  przez:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lublin
ul. Abramowicka 2tel. 81 728 63 70

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lublin
ul. Aleja Kraśnicka 100tel. 81 537 40 47

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Lublin
ul. Mieczysława Biernackiego 9tel. 666 595 412

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Świdnik
ul. Bolesława Leśmiana 4tel. 81 751 40 02,
81 751 56 29, 81 751 57 36


     Zakres świadczeń opieki całodobowej obejmuje zachorowania nagłe oraz inne przypadki wymagające pomocy lekarskiej lub pielęgniarskiej poza godzinami pracy. Całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska nie jest Pogotowiem Ratunkowym. Oznacza to, że w przypadku zachorowania nagłego, wypadku, urazu, porodu lub innej sytuacji, gdzie zachodzi podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać karetkę Pogotowia, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112. 

Wybór lekarza rodzinnego w CM Sanitas

     Wszystkie osoby chcące zapisać się do lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym Sanitas mogą to uczynić wypełniając deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki w rejestracji. Druk deklaracji można również pobrać z naszej strony i wypełniony dostarczyć do rejestracji POZ (w przypadku mężczyzn należy dokonać wyboru lekarza i pielęgniarki, w przypadku kobiet dodatkowo położnej):

Wymagane dokumenty to:  dowód osobisty i dokument  ubezpieczenia.

Trzy razy w ciągu roku można bezpłatnie zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Pacjenci wybierają w deklaracji nie tylko lekarza, pielęgniarkę i położną, ale też przychodnię lub gabinet, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie POZ.
Zmiany te wprowadziła podpisana 30 kwietnia 2014 przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

O fakcie zmiany lekarza POZ nie muszą Państwo powiadamiać lekarza, z którego usług rezygnują!

Do lekarzy rodzinnych obowiązuje rejestracja telefoniczna