W ramach NFZ

tak

𝐎𝐩𝐢𝐞𝐤𝐚 𝐤𝐨𝐨𝐫𝐝𝐲𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐚 to:
✅szerszy pakiet badań diagnostycznych
✅opieka i leczenie pacjentów z cukrzycą
✅konsultacje z dietetykiem
✅porady edukacyjne
✅szybsze i skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie.

Czym jest opieka koordynowana?

Zgodnie z założeniami programu POZ sprawuje skoordynowaną opiekę zdrowotną nad pacjentem, zapewniając mu kompleksowe wsparcie w chorobach przewlekłych oraz profilaktykę. Lekarze POZ otrzymali możliwość kierowania pacjentów na określone badania w ramach funduszów z nowo wprowadzonego budżetu powierzonego, z którego możliwe będzie finansowanie także innych świadczeń, w tym porad edukacyjnych (udzielanych przez pielęgniarkę lub lekarza), porad dietetycznych oraz konsultacji specjalistycznych w ramach opieki koordynowanej.

Dodatkowe informacje

Kogo obejmuje opieka koordynowana?
- chorych przewlekle
- powyżej 18 roku życia
- leczonych POZ w Centrum Medycznym Sanitas.

Korzyści i zalety

Jakie są główne cele opieki koordynowanej?

  • usystematyzowanie opieki nad pacjentem;
  • poszerzenie możliwości diagnostycznych POZu;
  • skrócenie ścieżki pacjenta do uzyskania odpowiednich świadczeń i możliwości konsultacji w ramach niektórych specjalizacji;
  • zindywidualizowane planowanie leczenia pacjentów chorujących przewlekle;
  • nasilenie realizacji programów profilaktycznych, w tym także poprzez aktywne zachęcanie pacjentów do zgłaszania się na badania;
  • zapewnienie informacji zwrotnej dla lekarza zlecającego poprzez ściślejszą współpracę ze specjalistami innych dziedzin;
  • poprawienie jakości opieki nad chorymi wskutek prowadzonej edukacji zdrowotnej i porad edukacyjnych;
  • zwiększenie wsparcia dietetycznego dla pacjentów.