Oferowane usługi

Psychiatria – jest dziedziną medycyny zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Nasza poradnia oferuje szeroki zakres usług związanych z ochroną zdrowia psychicznego. Nasze usługi obejmują badania, określającą diagnozę i leczenie chorób psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, zaburzenia dwubiegunowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, stres pourazowy, demencję.

Badanie psychiatryczne przebiega w formie rozmowy. W trakcie rozmowy zbierany jest szczegółowy wywiad lekarski obejmujący nie tylko aktualne objawy, ich nasilenie, przebieg, przebyte choroby, wcześniejsze i aktualne leczenie ale także dane dotyczące dzieciństwa, dojrzewania, przebiegu nauki, funkcjonowania rodzinnego, społecznego i zawodowego. W leczeniu zaburzeń psychicznych bardzo ważna jest współpraca między lekarzem a pacjentem, wspólne sformułowanie planu działania i pracy nad istniejącymi problemami oraz współudział w ich rozwiązywaniu.