Zadaniem podanej szczepionki jest ochrona organizmu przed chorobotwórczymi drobnoustrojami. Układ odpornościowy, otrzymując niechorobotwórcze bakterie bądź wirusy zawarte w szczepionce, uczy się, jak wytwarzać odporność. Dzięki temu zapamiętuje informacje o drobnoustrojach i przy ponownym kontakcie jest w stanie efektywnie się bronić. Organizm osoby nie zaszczepionej, w przypadku zakażenia nie umie się sprawnie bronić. To choroba motywuje go do walczyć z drobnoustrojami i w wyniku tego wytwarza odporność.

Dodatkowe informacje

KALENDARZ SZCZEPIEŃ:

Program szczepień obowiązkowych na rok 2018 został opublikowany w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pierwszy rok życia:

w ciągu 24 godzin po urodzeniu dziecko otrzymuje pierwszą dawkę szczepionki przeciw WZW typu B i gruźlicę.

2. miesiąc życia (po ukończeniu 6 tygodnia życia) - dziecko otrzymuje drugą dawkę szczepionki przeciw WZW typu B, a także pierwszą dawkę szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz Haemophilus influenzae typu b i pneunokokom;
3.-4. miesiąc życia (po 8. tygodniach od poprzedniego szczepienia) podaje się drugą dawkę szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi oraz Haemophilus influenzae typu b i pneunokokom, a także pierwszą dawkę szczepionki przeciw polio;

U dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową oraz u dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g należy zastosować szczepionkę błoniczo-tężcowo-krztuścową z bezkomórkowym komponentem krztuśca (DTap), według wskazań producenta szczepionki, zaś w przypadku orzeczenia przeciwwskazania do szczepienia przeciw krztuścowi należy zastosować szczepionkę błoniczo-tężcową (DT);

5.-6. miesiąc życia (po 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia) podaje się trzecią dawką szczepienia podstawowego przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz Haemophilus influenzae typu b i drugą dawkę szczepienia podstawowego przeciwko polio;

7. miesiąc życia - podaje się trzecią dawkę szczepionki przeciw WZW typu B;

Drugi rok życia

13.-15. miesiąc życia - podaje się pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce; trzecią dawkę szczepionki przeciwko pneunokokom

16.-18. miesiąc życia - podaje się czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, trzecią dawkę szczepionki przeciwko polio i czwartą dawkę szczepienia przeciw Haemophilus influenzae typu B (Hib)

W 6. roku życia podaje się pierwszą dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz przeciw polio.

W 10. roku życia podaje się dawkę przypominającą szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce.

W 14. roku życia podaje się drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy i tężcowi, a w 19. roku życia trzecią dawkę przypominającą tej szczepionki.

Kalendarz szczepień obowiązkowych 2018 - szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

WZW B - obowiązek dotyczy uczniów szkół medycznych, studentów uczelni medycznych, osób wykonujących zawód medyczny narażonych na zakażenie i osób szczególnie narażonych na zakażenie w
wyniku styczności z osobą zakażoną wirusem zapalenia wątroby typu B, które nie były szczepione przeciw WZW typu B, a także osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C i osób w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osób dializowanych
szczepienie przeciw tężcowi - obowiązek dotyczy osób zranionych, narażonych na zakażenie tężcem
szczepienie przeciw błonicy - Obowiązek dotyczy osób narażonych na zakażenie wskutek styczności z chorymi na błonicę
szczepienie przeciw wściekliźnie - obowiązek dotyczy osób narażonych na zakażenie w wyniku styczności ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym o zakażenie wirusem wścieklizny
szczepienie przeciw ospie wietrznej

Obowiązek szczepienia przeciwko ospie wietrznej dotyczy dzieci:

1) do ukończenia 12. roku życia:
a) z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiegoprzebiegu choroby,
b) z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
c) zakażone HIV,
d) przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią;

2) do ukończenia 12. roku życia z otoczenia osób określonych w pkt 1, które nie chorowały na OSPĘ WIETRZNĄ;

3) do ukończenia 12. roku życia, innych niż wymienione w pkt 1 i 2, przebywających w:
a) zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
b) zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) rodzinnych domach dziecka,
d) domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
e) domach pomocy społecznej,
f) placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
g) regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
h) interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;

4) innych niż wymienione w pkt 1-3, przebywających w żłobkach lub klubach dziecięcych.