Logopedia to dziedzina medyczny zobowiązana do zapewnienia dzieciom i dorosłym mającym problemy mowy, języka i komunikacji, spersonalizowanego, indywidualnego planu leczenia.

W naszej poradni proponujemy Państwu wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności narządów mowy poprzez leczenie:

  • Sygmatyzmu (seplenienia)
  • Rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski „r”)
  • Kappacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski „k”)
  • Gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski „g”)
  • Lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski „l”)
  • Betacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski „b”)
  • Mowy bezdźwięcznej

Nasi logopedzi zajmują się także profilaktyką w zakresie wad wymowy oraz terapią opóźnionego rozwoju mowy.