Pychologia to dziedzina zajmująca się zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem problemów zdrowia psychicznego. W poradni psychologicznej oferujemy analizy psychologiczne zarówno dzieci i dorosłych z różnymi trudnościami. Celem tych analiz jest wyjaśnienie diagnozy, pomoc Państwu bardziej skutecznie radzić sobie z problemami i osiągnięciem konkretnych celów oraz dobranie odpowiedniego trybu leczenia.

Diagnozujemy i leczymy zaburzenia tj.:

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • uzależnienia i współuzależnienia
 • nadmierny stres
 • wypalenie zawodowe
 • niska samoocena
 • trudności z komunikacją

Dla dzieci oferujemy psychoedukację, które obejmują wstępną rozmowę i ocenę funkcjonowania poznawczego i intelektualnego. Celem jest często odpowiedź na pytania dotyczące ewentualnych zaburzeń uczenia się oraz trudności wychowawczych, aby jak najlepiej wspierać dziecko w domu i w szkole.

W naszym Centrum funkcjonuje Pracownia Badań Psychotechnicznych w której wykonywane są:

 1. Testy osobowości oraz temperamentu:
  1. Testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych
 2. Testy sprawności intelektualnej:
  1. Testy badające zdolności umysłowe
  2. Testy badające szybkość i dokładność działania oraz spostrzegania
  3. Testy służące do oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi
  4. Testy badające wyobraźnię przestrzenną
 3. Psychologiczne badania kierowców
  Przeprowadzamy badania psychologiczne:
  1. kandydatów na kierowców
  2. kierowców wszystkich kategorii (kat. A,B,C,D,E,T)
  3. kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  4. kandydatów na instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy
  5. instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów do tych zawodów
  6. kierowców skierowanych przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych, lub z powodu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu
  7. kierowców skierowanych przez lekarza
  8. kierowców będących sprawcą wypadku drogowego
  9. osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym
 4. Badania na broń palną
 5. Psychologiczne badania operatorów maszyn i urządzeń