Centrum Medyczne SANITAS wspiera rodziny wielodzietne, oferując zniżki na usługi medyczne, tym samym dbając o dobro rodzin, które powinno być celem działań każdego z nas i uczestniczy w programie "Regionalna Karta Dużej Rodziny" prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Dodatkowe informacje

,,Żaden człowiek nie jest samotna wyspą’’…

Każdemu uczestnikowi programu, który zgłosi się do naszych Placówek w Lublinie przy ul. Okopowej 3 oraz w Świdniku przy ul. Al. Lotników Polskich 1, przysługuje zniżka w wysokości: 15% od standardowych cen obowiązujących w naszym Centrum.

Usługi objęte rabatem dla rodzin z programu:

  1. Wizyty u specjalistów – 15 %
  2. Leczenie szpitalne – 15 %
  3. Rehabilitacja – 15 %
  4. Stomatologia – 15 %
  5. Akcje profilaktyczne dla dzieci

By skorzystać z prawa do zniżki uczestnik programu powinien:

  • przy umawianiu wizyty, zabiegu lub innej usługi objętej ulgą rabatową, powołać się na fakt uczestnictwa w Programie „Regionalna Karta Dużej Rodziny'';
  • okazać w rejestracji Kartę ,,Rodzina Trzy Plus”, na podstawie której nasz pracownik potwierdzi uczestnictwo w programie;

Szczegóły Programu na stronie: www.kartaduzejrodziny.pl lub www.um.lublin.pl


*rabat nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez CM SANITAS