Lekarze w poradnia ortopedii dziecięcej zajmują się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób narządu ruchu u dzieci. Dzięki odpowiedniej diagnostyce istnieje duże prawdopodobieństwo korekcji wad postawy oraz szybkie podjęcie leczenia.