Oferowane usługi

Świadczymy swoim Pacjentom kompleksową opiekę profilaktyczną i diagnostyczną realizując pełny zakres badań z dziedziny medycyny pracy.

Umawianie badań medycyny pracy

Prosimy o zapisywanie się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 19:30 pod numerem:

81 53 40 400

 

Oferujemy

 • profilaktyczną opiekę wszystkich grup zawodowych:
  • badania wstępne,
  • badania okresowe,
  • badania kontrolne,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości powyżej 3 m, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych itp.)
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni,
 • badania osób zatrudnionych przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych,
 • badania pracowników ochrony fizycznej,
 • badania dla kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka,
 • badania uczniów, studentów i doktorantów,
 • badania do konkursów na stanowiska kierownicze,
 • badania do pracy z promieniowaniem jonizującym,
 • wydawanie świadectw zdrowotnych dla pracowników żeglugi śródlądowej,
 • wizytacje stanowisk pracy oraz uczestnictwo w komisjach bhp w ramach umowy.

Badania dodatkowe:

 • konsultacje lekarzy specjalistów (okulisty, laryngologa, neurologa, dermatologa i inni) w zależności od wskazań lekarza medycyny pracy
 • badania laboratoryjne
 • badania RTG
 • badanie EKG
 • badanie spirometryczne
 • badanie audiometryczne
 • badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
 • badanie czucia wibracji i termometria
 • testy psychotechniczne
 • szczepienia ochronne, niezbędne w związku z wykonywaną pracą

Czas wykonywanych badań

Dbając o dobro i komfort naszych klientów, proponujemy organizację pracy zapewniającą wykonanie wszystkich wymaganych badań i konsultacji lekarskich jednego dnia. Badania i konsultacje umawiamy bezpośrednio po sobie lub w niedużym odstępie czasowym, aby zminimalizować czas poświęcony na zrealizowanie wszystkich badań. 

 

Badania lekarskie | Badania wstępne | Badania kontrolne | Badania okresowe