Medycyna Pracy jest specjalnością lekarską, której przedmiotem jest wspieranie i utrzymywanie dobrego stanu zdrowia osób czynnych zawodowo. W Centrum Medycznym Sanitas z powodzeniem obsługujemy rynek pracodawców w pełnym zakresie określonym w Kodeksie Pracy, Ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510) i przepisach wydanych na ich podstawie.

Kontakt: 81 53 40 400 

Świadczymy swoim Pacjentom kompleksową opiekę profilaktyczną i diagnostyczną realizując pełny zakres badań z dziedziny medycyny pracy. W ramach badań profilaktycznych oferujemy badania osób z narażeniami wymienionymi w dzienniku ustaw nr 69.

Oferujemy

 • profilaktyczną opiekę wszystkich grup zawodowych:
  • badania wstępne,
  • badania okresowe,
  • badania kontrolne,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości powyżej 3 m, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych itp.)
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni,
 • badania osób zatrudnionych przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych,
 • badania pracowników ochrony fizycznej,
 • badania dla kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka,
 • badania uczniów, studentów i doktorantów,
 • badania do konkursów na stanowiska kierownicze,
 • badania do pracy z promieniowaniem jonizującym,
 • wydawanie świadectw zdrowotnych dla pracowników żeglugi śródlądowej,
 • wizytacje stanowisk pracy oraz uczestnictwo w komisjach bhp w ramach umowy.

Badania dodatkowe:

 • konsultacje lekarzy specjalistów (okulisty, laryngologa, neurologa, dermatologa i inni) w zależności od wskazań lekarza medycyny pracy
 • badania laboratoryjne
 • badania RTG
 • badanie EKG
 • badanie spirometryczne
 • badanie audiometryczne
 • badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
 • badanie czucia wibracji i termometria
 • testy psychotechniczne
 • szczepienia ochronne, niezbędne w związku z wykonywaną pracą

Czas wykonywanych badań

Dbając o dobro i komfort naszych klientów, proponujemy organizację pracy zapewniającą wykonanie wszystkich wymaganych badań i konsultacji lekarskich jednego dnia. Badania i konsultacje umawiamy bezpośrednio po sobie lub w niedużym odstępie czasowym, aby zminimalizować czas poświęcony na zrealizowanie wszystkich badań.