PROJEKT ZREALIZOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROJEKT ZREALIZOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Mamy przyjemność poinformować, że w wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów — MAMMOGRAFY   Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie w wysokości 599 400,00 zł.

W wyniku postępowania konkursowego zakupiliśmy MAMMOGRAF CYFROWY PLANMED CLARITY. Nowy mammograf został zainstalowany w Naszym Centrum przy ul. Okopowej 3, 20-022 Lublin.

Zakupiony w ramach umowy MAMMOGRAF będzie wykorzystywany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach umowy zawartej przez Centrum Medyczne Sanitas Sp. z  o.o. z publicznym płatnikiem, w tym w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI.

Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy jest to mammografia skryningowa obu piersi.
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
1. nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
2. otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
– rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
– mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
– nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Celem realizowanego projektu jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Nazwa programu: "NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA"
Zadanie pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy

Dofinansowanie: 599 400,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 609 240,00 zł

Nazwa Projektu: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu wieloletniego pn. "NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA"