Centrum Medyczne SANITAS Sp. z o.o.

tel: 81 53 40 400

tel/fax: 81 528 75 90

sekretariat: 81 528 75 93

e-mail: info@cmsanitas.pl

20-022 Lublin

ul. Okopowa 3 Budynek BIGMAR

 

NIP: 712-27-70-576

REGON: 432527566

KRS: 0000139011

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału Zakładowego - 5 400 000,00 zł

Wysokość Kapitału Wpłaconego - 5 400 000,00 zł

 

Kadra kierownicza:

Prezes Zarządu - Dario Bortolini

Prokurenci samoistni:
Grażyna Staniak - Bortolini
Dominika Staniak - Cybulska

Dyrektor ds. medycznych - Dr n. med. Cezary Sawulski

Dyrektor ds. Kontraktowania, Planowania i Kontroli
Sylwia Zatorska-Niemiec

Główna Księgowa
Katarzyna Sławek 

Kierownik ds. Kadr i Płac
Agata Borowiec

Przełożona Pielęgniarek i Położnych
mgr piel. Magdalena Cybulska-Koziej 

Kierownik Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
mgr piel. Edyta Grzeszczyk

Kierownik Bloku Operacyjnego
Bartłomiej Chmielewski 

Koordynator działu Rehabilitacji
Dominik Łysiak

Kierownik Rejestracji
Kamil Cyrski

Zastępca Kierownika Rejestracji
Maksymilian Marzec

Kierownik Działu IT
Jarosław Wąsik

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Beata Grzegorczyk

Koordynator Medycyny Pracy
Sylwia Borzęcka

Kierownik ds. Strategii i Rozwoju
Karolina Buczkowska