Centrum Medyczne SANITAS Sp. z o.o.

tel: 81 53 40 400

tel/fax: 81 528 75 90

sekretariat: 81 528 75 93

e-mail: info@cmsanitas.pl

20-022 Lublin

ul. Okopowa 3 Budynek BIGMAR

 

NIP: 712-27-70-576

REGON: 432527566

KRS: 0000139011

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału Zakładowego - 5 400 000,00 zł

Wysokość Kapitału Wpłaconego - 5 400 000,00 zł

 

Kadra kierownicza:

Prezes Zarządu - Dario Bortolini

Prokurenci samoistni:
Grażyna Staniak - Bortolini
Dominika Staniak - Cybulska

Dyrektor ds. medycznych - Dr n. med. Cezary Sawulski

Dyrektor Szpitala
Bartłomiej Chmielewski 

Dyrektor ds. Kontraktowania, Planowania i Kontroli
Sylwia Zatorska-Niemiec

Dyrektor finansowy
Dorota Gąbka

Kierownik ds. Kadr i Płac
Agata Borowiec

Przełożona Pielęgniarek i Położnych
Magdalena Cybulska-Koziej 

Kierownik Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
Edyta Grzeszczyk

Koordynator działu Rehabilitacji
Dominik Łysiak

Kierownik Rejestracji
Kamil Cyrski

Zastępca Kierownika Rejestracji
Maksymilian Marzec

Kierownik Działu IT
Jarosław Wąsik

Koordynator Medycyny Pracy
Sylwia Borzęcka

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Beata Grzegorczyk