Centrum Medyczne SANITAS Sp. z o.o.

tel: 81 53 40 400

tel/fax: 81 528 75 90

sekretariat: 81 528 75 93

e-mail: info@cmsanitas.pl

20-022 Lublin

ul. Okopowa 3 Budynek BIGMAR

 

NIP: 712-27-70-576

REGON: 432527566

KRS: 0000139011

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału Zakładowego - 5 400 000,00 zł

Wysokość Kapitału Wpłaconego - 5 400 000,00 zł

 

Kadra kierownicza:

Prezes Zarządu - Dario Bortolini
Dyrektor ds. medycznych - Dr n. med. Cezary Sawulski

Prokurenci samoistni:
Grażyna Staniak - Bortolini
Hubert Trela

Główna Księgowa
Dorota Gąbka 

Kierownik ds. Personalnych
Agata Borowiec

Przełożona Pielęgniarek i Położnych
mgr piel. Magdalena Cybulska-Koziej 

Kierownik Bloku Operacyjnego
mgr piel. Bartłomiej Chmielewski 

Pełniąca obowiązki Koordynatora działu Rehabilitacji
Urszula Szyszkowska 

Kierownik Rejestracji
Kamil Cyrski

Zastępca Kierownika Rejestracji
Maksymilian Marzec

Kierownik Działu IT
Jarosław Wąsik

Manager ds. kontraktowania, analiz i strategii
Sylwia Zatorska-Niemiec

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Beata Grzegorczyk