Jesteśmy firmą ze znaczną pozycją rynkową. Zależy nam na pozytywnym kształtowaniu wizerunku Centrum Medycznego Sanitas. Dlatego też w pracy kierujemy się kilkoma zasadami:

 • Pasja
 • Otwartość
 • Bezpieczeństwo pacjenta
 • Profesjonalizm
 • Odpowiedzialność
 • Życzliwość

Jeżeli i Tobie bliskie są powyższe zasady oraz chcesz pracować w dynamicznie rozwijającej się firmie i młodym zespole zachęcamy do kontaktu z nami.
Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

Poszukujemy lekarzy ze specjalizacją:

 • Okulista
 • Ginekolog Położnik realizujący USG 
 • Chirurg plastyczny
 • Stomatolog ze Specjalizacją, 
 • Gastroenterolog (umiejętność wykonywania badań endoskopowych — gastroskopia, kolonoskopia, mile widziana możliwość przyjmowania w godzinach porannych)
 • Ortodonta
 • Periodontolog
 • Alergolog
 • Kardiolog dziecięcy
 • Ortopeda dziecięcy
 • Endokrynolog
 • Endokrynolog dziecięcy

Mile widziana znajomość języka angielskiego. Zainteresowanych lekarzy prosimy o wysyłanie CV na adres info@cmsanitas.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula Zgody

W aplikacji (CV) prosimy obowiązkowo zamieścić klauzulę:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Jeśli chcieliby Państwo, aby aplikacja (CV) była wykorzystana w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowo klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

 Aplikacje przesłane bez wymaganej klauzuli zostaną trwale usunięte i nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, przy ul. Okopowej 3.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail:  iod@cmsanitas.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji — na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

- 2 miesięcy, w przypadku udzielenia zgodny na aktualną rekrutację,

- 2 lat, w przypadku udzielenia zgodny na przyszłe rekrutacje.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.