Dodane przez a.lisowska - pon., 01/24/2022 - 15:08

Zatrudnimy sekretarkę medyczną.
Zakres obowiązków:
1.Rejestracja Pacjentów poprzez zgłoszenie: osobiste, telefoniczne, online,
2. Obsługa płatności za usługi komercyjne w szpitalu specjalistycznym Sanitas
3. Weryfikacja uprawnień Pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej,
4. Udzielanie wszelkiej, niezbędnej w procesie przyjęcia Pacjentów informacji,
5. Obsługa systemów związanych z weryfikacją, ewidencjonowaniem oraz rozliczaniem usług abonamentowych oraz usług z zakresu umów podwykonawstwa z innymi podmiotami medycznymi/instytucjami.
6. Obsługa programów profilaktycznych (obowiązujących w danym czasie), w tym rekrutacja Pacjentów uprawnionych, do skorzystania z programów profilaktycznych,
7. Prowadzenie spraw związanych w dokumentacją medyczną:
8. Prowadzenie księgi ruchu chorych oddziału szpitalnego oraz sporządzanie zestawienia oddziału,
9. Sporządzanie zestawień zabiegów planowanych i wykonanych.
10. Dbanie o należytą ilość sprzętu i materiałów biurowych w oddziale szpitalnym i rejestracji szpitalnej oraz dbałość o właściwe przygotowanie szpitalnych gabinetów lekarskich, do przyjęć Pacjentów; zaopatrzenie w niezbędne materiały biurowe, uruchamianie/wyłączanie sprzętu komputerowego,
11. Wykonywanie poleceń Kierownika Bloku operacyjnego w zakresie swoich kompetencji.
Gwarantujemy:
pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
szkolenia i możliwość awansu zawodowego
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji
pracę w młodym zgranym zespole
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres info@cmsanitas.pl