WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW PORADNI MEDYCYNY PRACY:

- osoby umówione proszone są o zgłaszanie na 10 minut przed wyznaczoną godziną, celem uzupełnienia ankiety w której znajdują się pytania dotyczące stanu zdrowia, przebytych długotrwałych chorób (niezbędne dla lekarza orzecznika w celu oceny zdolności do przystąpienia do pracy) – powyższa ankieta znajduje się przed gabinetem 207,

- osoby zgłaszające się na badania proszone są o bycie na czczo (12 godzin przed badaniem proszę nie spożywać posiłków), dopuszcza się picie niewielkiej ilości wody. Proszę by posiadać ze sobą w miarę możliwości próbkę moczu (świeża, pobrana w tym samym dniu w którym odbywa się badanie),

- w przypadku posiadania aktualnych wyników badań/konsultacji z innych placówek prosimy o zabranie je na wizytę,

- w przypadku wykonywania badań kontrolnych prosimy o posiadanie zaświadczenia informującego o zakończonym leczeniu lub możliwości powrotu do pracy oraz dokumentację medyczną wydaną poza CM Sanitas,

- informujemy, że osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim nie mogą wykonywać badań z zakresu medycyny pracy, badania należy wykonać po zakończeniu zwolnienia,

- zgłaszając się badania proszę posiadać skierowanie wystawione przez pracodawcę oraz dowód tożsamości, a w przypadku kierowania pojazdem również prawo jazdy,

- osoby skierowane na badania dla kierowców kategorii C, C+E, E powinny posiadać dodatkowo skierowanie na badania psychologiczne dla kierowców- do pobrania na stronie cmsanitas.pl zakładka dla firm,

- osoby zgłaszające się ze skierowaniem po orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne proszone są o posiadanie ze sobą książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych z poprzednimi wynikami badań/wpisem- wyniki badania SS oraz prześwietlenia klatki piersiowej jeżeli były wykonywane,

- wymazówki z materiałem do badania na SS rejestrowane są w dniach poniedziałek, wtorek, środa,

- osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz renciści, proszeni są o posiadanie ze sobą orzeczenia,