Oferujemy kompleksowy zestaw badań z zakresu medycyny pracy dla pracowników firm będących klientami jednego z naszych partnerów medycznych.

Oferujemy:

 • badania wstępne,
 • badania okresowe,
 • badania kontrolne,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii,
 • badania pracowników z narażeniami wymienionymi w dzienniku ustaw nr 69,
 • badania uprawniające do posiadania broni

W zależności od zajmowanego stanowiska pracy wykonujemy:

 • konsultacje lekarzy specjalistów (okulisty, laryngologa, neurologa, dermatologa i inni) w zależności od wskazań lekarza medycyny pracy
 • badania psychologiczne
 • badania laboratoryjne
 • badania RTG
 • EKG
 • spirometrię
 • audiometrię

 

Jeśli Państwa podmiot zawarł umowę z jednym z naszych partnerów, mogą Państwo kierować swoich pracowników na badania do naszej placówki. Opinia lekarza medycyny pracy formułowana jest w ciągu jednego dnia.