W ramach NFZ

Tak - wymagana deklaracja wyboru Lekarza POZ

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Grupa wiekowa Pacjentów

Do 18-tego roku życia