W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Komercyjnie
  • Spirometria bez opisu - 25 zł
  • Spirometria z opisem - 35 zł
W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Czas trwania

około 15 minut

Czas pobytu w CM Sanitas

około 25 minut

Miejsce realizacji badania - gabinet nr 222 - II piętro 

Spirometria jest badaniem, które pozwala określić rezerwy wentylacyjne układu oddechowego. W trakcie badania mierzone są składowe objętości i pojemności powietrza zawartego w płucach oraz szybkość przepływu powietrza przez drogi oddechowe (tchawicę, oskrzela, oskrzeliki) podczas wdechu i wydechu.

Jest jednym z badań wchodzących w skład diagnostyki alergologicznej (kliknij)

Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem pozwalającym rozpoznać i kontrolować efekty leczenia częstych chorób układu oddechowego m.in. astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), zapalenia oskrzeli, czy rozedmy.