W ramach NFZ
  • Tak-wymagane skierowania
Komercyjnie
  • 35 zł z opisem wyniku 
  • 15 zł bez opisu
  • 10 zł w ramach badań medycyny sportowej
W ramach abonamentu
  • Tak - zgodnie z pakietem
Znieczulenie

Badanie całkowicie bezbolesne

Czas trwania

Około 5-20 minut

Czas pobytu w CM Sanitas

Około 30 minut + czas wizyty u specjalisty

Grupa wiekowa Pacjentów

Bez ograniczeń

Za pomocą badania EKG przedstawiany jest obraz elektrycznej aktywności serca. Dzięki temu badaniu możemy dokonać oceny rytmu i częstości pracy serca oraz wykryć uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG możemy również ocenić wielkość komór serca, a przede wszystkim wykryć zaburzenia jego rytmu (wszelkie arytmie). Badanie tylko w części przypadków pozwala rozpoznać zawał czy chorobę wieńcową.

Dodatkowe informacje

Elektrokardiografia jest wskazana także u osób:

* z rozrusznikiem serca, ponieważ pozwala monitorować jego funkcjonowanie
którzy przyjmują leki antyarytmiczne (aby ocenić skutki ich stosowania)
z rozpoznaną arytmią

Wskazania

* ból w klatce piersiowej
* kołatania serca
* omdlenia, utraty przytomności, zasłabnięcia, zawroty głowy itp.
* nadciśnienie tętnicze

Przygotowanie do zabiegu

Dzień przed badaniem i w dniu jego wykonania należy unikać alkoholu i wysiłku fizycznego (warunek niezbędny do uzyskania prawidłowego wyniku).W dzień badania należy (co najmniej godzinę przed) zrezygnować z kawy i palenia papierosów (powodują wzrost ciśnienia tętniczego oraz przyspieszają akcję serca fałszując wyniki). Najlepiej zjeść mały i lekkostrawny posiłek ponieważ przepełniony żołądek może powodować zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej.  

Przebieg zabiegu

Pacjent leży spokojnie do klatki piersiowej zostają podłączone elektrody rytm i częstotliwość pracy serca.

Zalecenia

Po 40 roku życia EKG należy wykonywać regularnie co 1-3 lata.