W ramach NFZ

Nie

Komercyjnie

Konsultacja psychotraumatologiczna - 150,00 zł

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Czas trwania

90 minut

Grupa wiekowa Pacjentów

Od 18-tego roku życia

Specjaliści realizujący usługę:

Konsultacja psychotraumatologicza, w której zawarte są:
- diagnoza stanu psychicznego wraz z rozpoznaniem specyfiki zdarzenia traumatycznego,
- szeroko pojęta psychoedukacja,
- prowadzenie terapii dla osób doświadczających traumy incydentalnej ( m.in.: wypadek, żałoba, ofiara klęski żywiołowej, gwałt, bycie świadkiem traumatycznego doświadczenia itp) oraz złożonej (wielokrotne doświadczenia traumatyczne) - metody terapii są dobierane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki wydarzenia traumatycznego,
- rozpoznanie i terapia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD),
- prowadzenie wczesnej interwencji kryzysowej (wsparcie dla osób doświadczających sytuacji kryzysowych).

Dodatkowe informacje

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.