W ramach NFZ

Nie

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Grupa wiekowa Pacjentów

Do 18-tego roku życia