W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Grupa wiekowa Pacjentów

Różna w zależności od badania

Jeżeli Państwo lub ktoś bliski ma objawy alergii nasi alergolodzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby prawidłowo zdiagnozować stan zdrowia i zalecić odpowiedni plan leczenia, przeprowadzą odpowiednią diagnostyką zależną od wywiadu i stwierdzonych wcześniej zmian.

W poradni alergologicznej wykonujemy m.in. testy skórne, badanie spirometryczne czy badania laboratoryjne pozwalające na dokładne sprecyzowanie czynników powodujących reakcje alergiczne. Znając alergen jaki uczula i utrudnia życie prowadzimy immunoterapię swoistą (odczulanie, szczepienia odczulające) przeciwko alergii.