Fotografia
Specjalizacje
Psychotechnika
Medycyna pracy
Psychologia
Rezerwacja online:
Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.30 - 20.15 - - - - -
- - - - - -
Informacje dodatkowe

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR I i II stopnia.

 W swojej pracy zajmuję się przede wszystkim:

- zaburzeniami nastroju,

- zaburzeniami lękowymi, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem,

- zaburzeniami pourazowymi oraz problemami będącymi skutkiem przeżytych traum i trudnych doświadczeń

- kryzysami życiowymi i rozwojowymi, problemami w relacjach interpersonalnych.

Mając na uwadze stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz uczestniczę w szkoleniach i kursach poszerzających zakres wiedzy specjalistycznej.  Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w Areszcie Śledczym w Lublinie, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W trosce o jakość swojej pracy korzystam z regularnych superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Konsultacje w ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Konsultacje komercyjne

Konsultacja Psychologa - 120,00 zł

Konsultacja psychotraumatologiczna - 150,00 zł 

Konsultacje w ramach abonamentów

Tak - zgodnie z pakietem

Grupa wiekowa Pacjentów

Od 18-tego roku życia