Fotografia
Specjalizacje
Psychotechnika
Medycyna pracy
Psychologia
Rezerwacja online:
Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
- 16.30 - 20.15 - - - -
- - - - - -

 

Informacje dodatkowe

Pani Magister Izabela Zęgota, ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii. Jako psychotraumatolog posiada uprawnienia do prowadzenia oddziaływań z zakresu pomocy psychotraumatologicznej, w której zawarte są:
- diagnoza stanu psychicznego wraz z rozpoznaniem specyfiki zdarzenia traumatycznego,
- szeroko pojęta psychoedukacja,
- prowadzenie terapii dla osób doświadczających traumy incydentalnej ( m.in.: wypadek, żałoba, ofiara klęski żywiołowej, gwałt, bycie świadkiem traumatycznego doświadczenia itp) oraz złożonej (wielokrotne doświadczenia traumatyczne) - metody terapii są dobierane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki wydarzenia traumatycznego,
- rozpoznanie i terapia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD),
- prowadzenie wczesnej interwencji kryzysowej (wsparcie dla osób doświadczających sytuacji kryzysowych).

Ponadto Pani Magister w ramach konsultacji psychologicznych udziela porad dla osób dorosłych doświadczających zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń psychosomatycznych i innych trudności w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym.

Konsultacje w ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Konsultacje komercyjne

100 zł

Konsultacje w ramach abonamentów

Tak - zgodnie z pakietem

Grupa wiekowa Pacjentów

Od 18-tego roku życia