Zapraszamy do naszych lekarzy

Przeprowadzamy badania psychologiczne:

  • koparek
  • ładowarek
  • wózków widłowych
  • dźwigów
  • żurawi
  • suwnic
  • spycharek
  • walca drogowego
  • osoby pracujące na wysokości
  • osoby wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej