Zapraszamy do naszych lekarzy

Badania lekarskie:

- osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii:

  • AM,A1,A2,,A,B1,B,B+E i T

  • C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D i D+E

- osoby przedłużające ważność prawo jazdy kat. AM,A1,A2,A,B1,B,B+E i T,C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D I D+E

- osoby występujące o zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu

- kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów

- instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów

 

Badania psychologiczne:

- osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii:

  • C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D i D+E

- osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:

  • AM,A1,A2,A,B1,B,B+E i T, C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D i D+E

- osoby przedłużające ważność prawo jazdy kategorii:

  • C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D I D+E

- osoby które uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń

 

- osoby kierujące motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

  • kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

  • przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,

- osoby występujące o zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu

- kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów

- instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów