Komercyjnie

Wypełnienie glassionomerowe - 160,00 zł

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Znieczulenie

Nasiękowe przewodowe

Czas trwania

30 min

Obszar ciała

Jama ustna - zęby

Grupa wiekowa Pacjentów

od 2-ego roku życia