W ramach NFZ

Tak

Komercyjnie

Dewitalizacja zęba - 150,00 zł

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Znieczulenie

Nasiękowe, przewodowe

Czas trwania

Do 30 minut

Grupa wiekowa Pacjentów

Od pierwszego zęba