W ramach NFZ

Tak

Komercyjnie
 • Proteza osiadająca częściowa do 4 zębów - 800 zł
 • Częściowa od 5 do 8 zębów - 850 zł
 • Częściowa powyżej 8 zębów - 900 zł
 • Całkowita - 900 zł 
 • Proteza szkieletowa - 1700 zł
 • Naprawa protezy - 200 zł
 • Naprawa protezy elastycznej- 250 zł
 • Korekta protezy - 140 zł 
 • Podścielenie protezy - 250 zł
 • Dostawienie zęba lub klamry do protezy - 180 zł
 • Dostawienie kolejnego elementu do protezy - 150 zł 
W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Bezpłatna konsultacja kwalifikująca
Grupa wiekowa Pacjentów

Według wskazań Lekarza