W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Komercyjnie
  • Fiberoskopia - 130 zł
  • Audiometria tonalna - 35 zł
  • Audiometria impedancyjna/typonometria (bez odruchów) - 25 zł
  • Audiometria impedancyjna/typonometria (z odruchami) - 30 zł
  • Audiometria tonalna + impedancja / tymponometria ( z odruchami) - 50 zł
  • Otoemisja akustyczna - 50 zł
  • ABR latencje - 120 zł
  • ABR próg - 120 zł
W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Grupa wiekowa Pacjentów

Do 18-tego roku życia

Diagnostyka otolaryngologiczna dziecięca

Specjaliści realizujący i zlecający badania diagnostyczne:

Dodatkowe informacje

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.