W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Komercyjnie

od 200 zł 

*Cena może różnić się w zależności od lekarza.

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Grupa wiekowa Pacjentów

Od 15-tego roku życia