W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Grupa wiekowa Pacjentów

Bez ograniczeń