W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Komercyjnie

od 120 zł 

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Grupa wiekowa Pacjentów

do 18-tego roku życia