W naszym Ośrodku Medycyny Podróży przygotowanie do wyjazdu rozpoczynamy 6-8 tygodni przed planowaną podróżą. Na podstawie zebranych  informacji na temat regionu do którego chcą Państwo wyjechać lekarz ustala zakres obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych. Szczepienia wykonujemy 4-6 tygodni przed wyjazdem. Jest to czas na przyjęcie wszystkich niezbędnych dawek i uzyskanie efektu ochronnego. W przypadku, gdy nie mają Państwo tyle czasu możemy zaproponować zastosowanie przyspieszonego schematu szczepień oraz wpisanie ich do Międzynarodowej Książeczki Szczepień.

Jeśli udają się Państwo w region w którym niezbędne jest zastosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej lekarz indywidualnie doradzi rodzaj środka przeciwmalarycznego, jak również, przedstawi zasady profilaktyki przeciw ukąszeniom owadów.

Przed planowaną podróżą dobrze jest zaopatrzyć się w najbardziej potrzebne produkty profilaktyczne i lecznicze, które zapewnią Państwu podstawowy poziom bezpieczeństwa. Wyposażenie apteczki podróżnej lekarz indywidualnie ustala w zależności od potrzeb i wymagań zdrowotnych podróżującego, długości planowanego wyjazdu oraz zagrożeń zdrowotnych występujących w miejscu pobytu.

Ponadto na wizycie lekarskiej dowiedzą się Państwo o ewentualnych przeciwwskazaniach do podróży, szczególnie u osób z chorobami przewlekłymi, u dzieci, kobiet w ciąży oraz u osób starszych i niepełnosprawnych oraz zostaną Państwo zapoznani z zasadami dotyczącymi higieny tropikalnej i bezpieczeństwa w podróży