W ramach NFZ

Nie

Komercyjnie

od 1500 zł
Cenę zabiegu ustala Lekarz Specjalista podczas konsultacji kwalifikującej do zabiegu. 

W ramach abonamentu

Nie

Znieczulenie

Miejscowe

Czas trwania

ok 30 min

Grupa wiekowa Pacjentów

Od 18-tego roku życia