W ramach NFZ

Tak - podczas konsultacji w ramach NFZ

Komercyjnie

Kolposkopia - 150 zł
Kolposkopia i wulwoskopia - 150 zł

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Czas trwania

15 min