W ramach NFZ

Nie

Komercyjnie

SYNVISC ONE - 600 zł
SYNVISC CLASSIC (małe stawy) - 220 zł
MONOVISC - 600 zł
CINGAL - 750 zł
EASY GO - 300 zł
BIOLEVOX HA ONE - 600 zł
BIOVISC - 500 zł
Podawanie leku dostawowo pod kontrolą USG - 150 zł
Iniekcja dostawowa bez kosztu leku - 40 zł

W ramach abonamentu

Nie

Znieczulenie

Nie wymaga

Czas trwania

20 min

Obszar ciała

Stawy

Grupa wiekowa Pacjentów

Od 18-tego roku życia