W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Komercyjnie
 • Kapsulotomia YAG, - 300 zł
 • irydotomia YAG, - 300 zł
 • trabekuloplastyka, - 500zł
 • irydoplastyka - 500 zł
W ramach abonamentu

Nie

Znieczulenie

Miejscowe

Czas trwania

2 - 3 min

Czas rekonwalescencji (L4)

1 - 2 dni

Obszar ciała

Oczy

Grupa wiekowa Pacjentów

od 18-tego roku życia

Wszystkie zabiegi laserowe wykonywane są w znieczuleniu miejscowym za pomocą kropli ocznych. Zabiegi te to krótkotrwałe procedury trwające od 2 do 10 minut, po których pacjenci mogą wrócić do domu. W okresie pooperacyjnym nie ma przeciwskazań do wykonywania wszystkich dotychczasowych czynności, aktywności życiowej. Po zabiegu laserowym Pacjenci przyjmują przez kilka dni krople przeciwzapalne do operowanego oka.

Powikłania po zabiegach laserowych występują rzadko, najczęściej są to przejściowe skoki ciśnienia śródgałkowego oraz stany zapalne, które skutecznie można leczyć farmakologicznie.

Zabiegi laserowe oczu dostępne w CM Sanitas


Laserowa kapsulotomia

Zabieg ten polega na wycięciu laserem Nd-YAG zmętniałego fragmentu torebki soczewki tylnej po przeprowadzonej operacji zaćmy. Zmętnienie torebki tylnej czyli zaćma wtórna może wystąpić nawet po okresie pół roku od prawidłowo przeprowadzonej operacji zaćmy. Prowadzi ona do stopniowego pogorszenia widzenia u chorego.

Laserowa irydotomia

Polega na wytworzenie laserem Nd-YAG otworu w obwodowej części tęczówki co umożliwia przepływ cieczy wodnistej z tylnej do przedniej komory oka. Przed zabiegiem zwykle podaje się krople obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe i krople zwężające źrenicę – pilokarpinę. Zabieg ten stosuje się między innymi w przypadkach jaskry zamykającego się kąta, w oczach po ataku jaskry oraz jako irydotomię profilaktyczną w oku towarzyszącym.

Laserowa trabekuloplastyka

Zabieg ten ma na celu obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wykonywany laserem diodowym o długości fali 532 nm. Stosuje się zwykle jeśli leczenie kroplami przeciwjaskrowymi jest nie skuteczne lub występują objawy uboczne podczas stosowania kropli ocznych u chorych z jaskrą otwartego kąta. Zabieg polega na wykonaniu serii przypaleń laserem w obrębie utkania beleczkowatego kata przesączania. Zabieg ma na celu poprawę odpływu cieczy wodnistej i obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Po zabiegu jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe osiągnie odpowiedni poziom chory nie musi przyjmować kropli przeciwjaskrowych.

Laserowa irydoplastyka

Irydoplastyka ma na celu poprawę warunków anatomicznych w obrębie kąta przesączania. Wykonywana jest laserem diodowym o długości fali 532 nm. Stosuje się ją w zespole płaskiej tęczówki oraz w celu umożliwienia wykonania trabekuloplastyki laserowej u chorych z jaskrą. Często stosuje się ten zabieg w połączeniu z laserowa irydotomią.

Laserowa panfotokoagulacja oraz laserokoagulacja ogniskowa

Zabiegi te są elementem leczenia retinopatii cukrzycowej oraz chorób, które podobnie jak cukrzyca wywołują zmiany w obrębie siatkówki prowadząc do takich powikłań jak:

 • krwotoki do ciała szklistego,
 • odwarstwienie siatkówki,
 • jaskra.

Laseroterapia siatkówki (PFC) ma na celu zahamowanie postępu zmian w siatkówce. Polega na niszczeniu za pomocą lasera nowotworzonych się naczyń, nieprawidłowych połączeń tętniczo-żylnych, ognisk obrzęków siatkówki oraz mikronaczyniaków. Przyżeganie laserem powoduje także silniejsze przyleganie siatkówki do podłoża, co ma zabezpieczać przed obkurczaniem się pierścienia włóknisto-naczyniowego i powstaniem trakcyjnego odwarstwienia siatkówki. W przypadku panfotokoagulacji siatkówki zabieg wykonuje się w dwóch, trzech sesjach. Po zabiegu laserokoagulacji, po około 4-6 tygodniach przeprowadzana jest kontrola. W przypadku dobrego efektu zabiegu lekarz obserwuje na dnie oka cofnięcie się zmian naczyniowych, wchłonięcie krwotoków, zmniejszenie naczyń żylnych. Niestety mimo to po okresie regresji objawów retinopatii, może dojść do ponownego nowotworzenia się naczyń i powstania groźnych powikłań retinopatii. Dlatego ważne jest, aby chory pozostawał pod stałą kontrolą okulistyczną. W przypadku nawrotu wykonuje się uzupełniającą laserokoagulację.

Laser okulistyczny Visuals YAG III Combi

Zabiegi wykonywane są przy użyciu lasera neodymowego YAG o długości fali 1064 nm oraz lasera diodowego o długości fali 532 nm firmy Zeiss. Spełnia wymagania EC Medical Device Directive 93/42/EEC i jego odpowiedniki krajowe równoważne z German Medical Product Act (MPA).

Urządzenie charakteryzuje się:

 • Długością fali lasera siatkówkowego 532 nm
 • Parafokalną regulacją wielkości spotu w całym zakresie
 • Termoelektrycznym chłodzeniem systemu
 • Mikromanipulator elektromechaniczny – równoczesne przesuwanie spotu i szczeliny jedną ręką
 • Aktywny filtr bezpieczeństwa – uruchamiany tylko w momencie ekspozycji
 • Współosiowe prowadzenie wiązki lasera i szczeliny lamp
 • Wysokiej jakości lampa szczelinowa z 5 stopniami powiększeń
 • Możliwość pracy w trybie endo oraz z oftalmoskopem nagłownym
 • Długość fali lasera YAG 1064 nm
 • Precyzyjny 4 punktowy system celowniczy
 • Przełom optyczny przy bardzo niskich energiach impulsu
 • Regulowany zakres przesunięcia ogniska lasera celowniczego względem lasera terapeutycznego