Fotografia
Specjalizacje
Fizjoterapia
Rezerwacja online:
Informacje dodatkowe

Kursy i szkolenia:

  • Terapia Manualna wg K. Lewita
  • Medycyna Ortopedyczna wg J. Cyriax’a
  • PNF - kurs podstawowy
  • Kinesiology Taping - kurs podstawowy
  • Fascial Distortion Model – moduł 1
  • Współczesne Metody Diagnostyki i Leczenia Dysfunkcji Tkanek Miękkich ( Techniki Energizacji Mięśni, Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie, Techniki Aktywnego Rozluźniania, Dysbalans Mięśniowo-Powięziowy, Terapia Punktów Spustowych)