Komercyjnie

od 200 zł
*cena może różnić się w zależności od lekarza

W ramach abonamentu

Tak — jeżeli pakiet zawiera.

Znieczulenie

Brak

Czas trwania

Od 15 min

Specjaliści realizujący usługę:

Dodatkowe informacje

Ultrasonografia (USG, badanie USG, badanie ultrasonograficzne) to jedna z podstawowych technik diagnostycznych należących do badań obrazowych. Dzięki uzyskanym wynikom można podjąć decyzję o kierunku leczenia, zmianie terapii, czy zastosowaniu profilaktyki.

USG jest jednym z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Zaletą tego badania jest nie inwazyjność i fakt, że pacjent podczas badania nie odczuwa bólu. Badanie USG dobrze uwidocznia ścięgna i brzuśce mięśni, więzadła oraz zmiany patologiczne, powierzchnie stawowe, wolne ciała w jamach stawowych. Należ zaznaczyć, że ultradźwięki nie przenikają przez tkankę kostną, dlatego badanie USG nie nadaje się do oceny kości.

Wskazania

* urazy
* stany pourazowe
* obrzęki
* stłuczenia
* krwiaki
* po leczeniu operacyjnym
* guzy oraz torbiele
* bóle kończyn, stawów, mięśni
* asymetrii kończyn
* monitorowanie postępów leczenia

Korzyści i zalety

Natychmiastowy obraz zmian.

Przygotowanie do zabiegu

Badanie USG nie wymaga specjalnych przygotowań. Na badanie należy dostarczyć wcześniej wykonane USG, RTG oraz dokumentację medyczną — jeżeli Pacjent posiada.

Przebieg zabiegu

W zależności od badanego obszaru Pacjent leży lub siedzi. Lekarz w pierwszej kolejności przeprowadza wywiad, a następnie przechodzi do badania. W pierwszej kolejności nakłada na powierzchnię głowicy USG cienką warstwę żelu i przesuwając sondę po powierzchni skóry, ogląda i ocenia na monitorze poszczególne struktury danego stawu, mięśnia czy ścięgna. Zaletą badania jest fakt, że obraz widoczny na ekranie monitora można w każdej chwili badania zarejestrować na papierze termoczułym, bądź na innych nośnikach elektronicznych tj. płyta CD, USB, czy dysk twardy. Dzięki temu, że obraz zostaje zapisany, jest możliwość wielokrotnego przeglądania, dokonywania przekroju, czy oglądania po różnym kątem.

Bezpieczeństwo

Badanie jest bezpieczne, bezinwazyjne i nie powoduje bólu.