W ramach NFZ

Nie

Komercyjnie

DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH - 200,00 zł

*cena może różnić się w zależności od lekarza

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Znieczulenie

Nie

Ultrasonografia Doppler jest podstawowym badaniem służącym do diagnostyki chorób układu krążenia. Badanie polega na ocenie przepływów krwi w dużych naczyniach krwionośnych – żyłach, a także tętnicach. Mechanizm działania aparatu polega na wysyłaniu przez specjalną głowicę fali ultradźwiękowej, która odbija się od napotkanej, poruszającej się krwinki, a następnie powraca do głowicy. Dzięki uzyskanym informacjom dotyczących zmian fal ultradźwiękowych z głowicy, aparat USG przedstawia graficznie przepływ w naczyniach.

Badanie Usg Doppler jest badaniem nieinwazyjnym, bardzo bezpiecznym, szybkim i w obecnej chwili jego dostępność jest duża. Wykonanie badania Dopplera daje możliwość wykrycia nawet niewielkich zmian prowadzących do upośledzenia przepływu krwi, a w dalszym rozwoju mogących mieć poważne konsekwencje dla organizmu człowieka.
Badanie USG Doppler jest najważniejszym badaniem stosowanym do diagnostyki schorzeń naczyniowych kończyn dolnych. Jest to specjalistyczne badanie pozwalające odpowiednio zaplanować zabieg usunięcia żylaków kończyn dolnych. Zalecane jest również u chorych cierpiących na dolegliwości nóg, ale jeszcze niekwalifikowanych do zabiegu.

Zakres badań

• Tętnice szyjne. Aparat rejestruje prędkość przepływu krwi w tętnicach i pozwala ustalić miejsca, w których doszło do zmian miażdżycowych;
• Tętnice podobojczykowe. Od ich drożności zależy ukrwienie naszych rąk. Gdy tętnice są zwężone, dłonie mogą nam np. Drętwieć;
• Serce. Badanie dopplerowskie łączy się często z tzw. echem serca. Jest wtedy nieocenione w wykrywaniu wad zastawkowych;
• Narządy jamy brzusznej (wątrobę, śledzionę, trzustkę i nerki). Badanie pomaga wykryć m.in. ich uszkodzenia, niedokrwienie, zmiany zapalne;
• Narządy płciowe. Pozwala wykryć niektóre przyczyny zaburzeń wzwodu. Ujawnia żylaki powrózka nasiennego, które mogą być powodem niepłodności;
• Kończyny dolne. W tętnicach szuka się zwężeń i miejsc niedrożnych, które mogą być przyczyną złego ukrwienia stóp. Badając żyły, zwraca się uwagę m.in. na stan zastawek (ich niedomykanie to przyczyna żylaków);
• Różnego rodzaju guzy. Ocenia się przepływ krwi w węzłach chłonnych, różnicuje guzy wątroby pod kątem ich zezłośliwienia. Wśród wielu guzków tarczycy można wykryć te, które wymagają biopsji.

Badanie USG Doppler żył kończyn dolnych zaleca się:

• celem oceny kondycji układu żylnego kończyn dolnych;
• w żylakach żył powierzchownych i głębokich;
• w chorobie zakrzepowej żył;
• po przebytym urazie kończyny dolnej;
• w zatorowości płucnej;
• przy obecnych zmianach skórnych podudzi;
• w przypadku bólów kończyn;
• wystąpienie mrowienia, drętwienia, obrzęków kończyny dolnej;
• w przypadku nadmiernego ucieplenia lub oziębienia kończyny dolnej;
• przy odczuciu „ciężkości nóg”;
• w przypadku przebarwień, zasinień kończyn dolnych;
• obecność pajączków na skórze.
WSKAZANIA:

bóle, zawroty głowy i omdlenia,
problemy z żylakami,
częste nocne skurcze łydek,
obrzęk nóg,
pajączki
kłopoty z sercem

Przebieg badania

Badający przykłada specjalną głowicę aparatu ultrasonograficznego do badanego miejsca. Dzięki połączeniu głowicy z aparatem ultrasonograficznym badający otrzymuje od razu obraz na monitorze. Możliwe jest również uzyskanie efektu dźwiękowego badanego przepływu. Sprawia to, że lekarz wykonujący badanie USG Doppler jest w stanie wskazać, w którym miejscu dochodzi do zaburzonego przepływu krwi – zwolnienia lub przyspieszenia, a także ewentualnego cofnięcia się przepływającej krwi. Korzystając z widocznego obrazu USG, może ocenić budowę anatomiczną i strukturę żył.

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań do wykonania badania. Badanie jest całkowicie bezpieczne i może być powtarzane – wykonywane jest ono u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży.
Wyniki i ich odbiór

Zaletą jest to, że pacjent może uzyskać od lekarza słowny opis wyglądu żył w trakcie badania lub zaraz po jego zakończeniu. Następnie wynik zostaje przekazany w formie opisowej z możliwością dołączenia odpowiednich zdjęć ewentualnych patologii znajdujących się w naczyniach kończyn dolnych.
Wynik badania jest dostępny dla pacjenta bezpośrednio po badaniu u lekarza wykonującego.