W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Komercyjnie
  • Pole widzenia statyczne pełne jednego oka - 25 zł
  • Pole widzenia statyczne pełne obu oczu - 50 zł
W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Badanie diagnostyczne realizowane ambulatoryjnie podczas konsultacji specjalistycznej.