W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Komercyjnie

120 zł

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Obszar ciała

Oczy

Badanie diagnostyczne realizowane ambulatoryjnie podczas konsultacji specjalistycznej.