W ramach NFZ

Tak-wymagane skierowanie

Komercyjnie
  • Sigmoidoskopia - 300 zł
  • Sigmoidoskopia + konsultacja - 380 zł
W ramach abonamentu

Tak-jeżeli pakiet zawiera

Znieczulenie

Znieczulenie miejscowe, optymalnie można podać środek uspokajający.

Czas trwania

Do 30 minut

Czas pobytu w CM Sanitas

W zależności od konsultacji i samopoczucia pacjenta.

Rehabilitacja w CM Sanitas

Nie

Czas rekonwalescencji (L4)

Nie

Obszar ciała

Końcowy odcinek jelita grubego.

Grupa wiekowa Pacjentów

Dorośli

Wykonywanie badań endoskopowych zawieszone do odwołania.

Badania endoskopowe polegają na oglądaniu wnętrza ciała człowieka za pomocą odpowiedniej medycznej aparatury zwanej endoskopem. W naszym Centrum mogą Państwo dokonać diagnostyki górnego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

 

Dodatkowe informacje

Sigmoidoskopia - jest bardzo podobnym badaniem do kolonoskopii i pozwala lekarzowi na ocenę jelita grubego od odbytnicy do początkowej części jelita grubego zwanej esicą. Wykonując to badanie ocenia się stan błony śluzowej i obecność zmian patologicznych takich jak: zapalenie, owrzodzenia, polipy, guzy, zmiany naczyniowe, żylaki czy krwawienie.

Wskazania

* przedłużająca się biegunka o niejasnej przyczynie (dłużej niż 3 tygodnie);
* występowanie krwi w stolcu;
* zmiana rytmu wypróżnień u osoby z dotychczasowym prawidłowym rytmem;
* stolce przypominające ołówek;
* uczucie niepełnego wypróżnienia;
* mimowolne oddawanie stolca;
* ból w trakcie defekacji;
* nieprawidłowości stwierdzone w badaniu radiologicznym jelita grubego;
* nawrót wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Przygotowanie do zabiegu

Jeden dzień przed wykonaniem sigmoidoskopii, od godzin popołudniowych pacjent nie powinien spożywać pokarmów stałych. Dozwolone są jedynie płyny, najlepiej niegazowane. Wieczorem, na dzień przed badaniem albo rano następnego dnia, wykonuje się wlewkę doodbytniczą celem opróżnienia jelita.

Przebieg zabiegu

Przed sigmoidoskopią lekarz wykonuje badanie per rectum. Pacjent przyjmuje pozycję leżą na lewym boku. Przez odbyt wprowadzany jest do przewodu pokarmowego giętki aparat. Obraz przesyłany zostaje do aparatu, po czym widoczny na monitorze. Czasami w celu lepszego uwidocznienia ścian jelita grubego do jego światła wprowadzane jest powietrze.

Opieka pooperacyjna

Nie wymagana jest szczególna opieka.

Bezpieczeństwo

Przeciwwskazania do zabiegu:
^ ostre stany zapalne jelita grubego;
^ zapalenie otrzewnej;
^ niestabilna choroba wieńcowa;
^ niewydolność krążenia;
^ zaburzenia krzepnięcia krwi.
^ ostre rozdęcie okrężnicy;
^ niewydolność oddechowa;

Sigmoidoskopii nie powinno się także wykonywać się także u kobiet będących w II i III trymestrze ciąży.

Ryzyko wystąpienia powikłań po badaniu jest niewielkie. Sporadycznie zdarza się przebicie ściany jelita (perforacja jelita). Może wystapić niewielkie krawawienie po badaniu.