Znieczulenie

Nie

Czas trwania

Około 10 minut w zależności od badania

Rehabilitacja w CM Sanitas

Nie

Czas rekonwalescencji (L4)

Nie

Obszar ciała

Różne

Grupa wiekowa Pacjentów

Program skierowany jest do osób, które mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat, nie korzystały z badań układu krążenia w ciągu ostatnich trzech lat i są pacjentami POZ CM Sanitas.

DLA PACJENTÓW  PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNEGO SANITAS

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Współczesny styl życia sprzyja niestety rozwojowi chorób układu krążenia.

Do najistotniejszych czynników ryzyka należą:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • zaburzenia gospodarki lipidowej,
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • nadmierny stres,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne.

O Programie

W ramach Programu zapraszamy na bezpłatne badania:

 • układu krążenia,
 • pomiar ciśnienia,
 • badania biochemiczne krwi,
 • określenie BMI,
 • na badania nie potrzeba mieć skierowania od specjalisty.

Do kogo jest skierowany Program

Program skierowany jest do osób w wieku 35 - 55 lat, które nie korzystały z badań układu krążenia w ciągu ostatnich trzech lat i są pacjentami POZ CM Sanitas.

Cele Programu

Program profilaktyki chorób układu krążenia ma na celu: 

 • zmniejszenie umieralności wśród kobiet i mężczyzn z powodu chorób sercowo – naczyniowych
 • zwiększenie wykrywalności oraz skuteczności leczenia chorób układu krążenia w populacji objętej Programem
 • zmniejszenie liczby osób prowadzących niezdrowy tryb życia (nadużywających alkoholu, palących papierosów)
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym wskaźnikiem ryzyka wieńcowego i wdrożenie u tych osób skutecznych działań zapobiegawczo-leczniczych
 • indywidualna edukacja zdrowotna osób objętych programem (i ich rodzin) poprzez kontakt z odpowiednio przeszkolonym personelem medycznym placówek podstawowej opieki zdrowotnej