Komercyjnie

patrz szczegóły

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
222 Czas trombinowy (ICD-9: G25) 25
224 Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G26) 190
225 Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29) 150
226 Czynnik krzepniecia VII, aktywność (ICD-9: G31) 160
227 Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33) 160
228 Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70) 160
229 Czynnik krzepnięcia X, aktywność (ICD-9: G37) 150
230 Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39) 160
231 Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41) 160
233 Czynnik von Willebranda - stężenie (ICD-9: G47) 99
235 Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03) 60
237 Białko C, aktywność (ICD-9: G05) 75
238 Białko S wolne (ICD-9: G07) 80
239 Czynnik V Leiden 200
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny 200
3821 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 290