Komercyjnie

patrz szczegóły

Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400

Lista badań dostępnych do wykonania:

Kod badania Nazwa badania
222 Czas trombinowy (ICD-9: G25)
224 Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G26)
225 Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29)
226 Czynnik krzepniecia VII, aktywność (ICD-9: G31)
227 Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33)
228 Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70)
229 Czynnik krzepnięcia X, aktywność (ICD-9: G37)
230 Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39)
231 Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41)
233 Czynnik von Willebranda - stężenie (ICD-9: G47)
235 Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03)
237 Białko C, aktywność (ICD-9: G05)
238 Białko S wolne (ICD-9: G07)
239 Czynnik V Leiden
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny
3821 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)