Komercyjnie

patrz szczegóły

 Leki

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
500 Lit, ilościowo (ICD-9: M73) 25
501 Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33) 45
502 Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59) 40
503 Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27) 60
504 Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25) 70
505 Digoksyna, ilościowo (ICD-9: T17) 55
508 Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75) 50
509 Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91) 50
510 Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55) 50
511 Cyklosporyna A, ilościowo (ICD-9: T11) 160
516 Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo (ICD-9: R05) 120
517 Wankomycyna, ilościowo (ICD-9: T61) 110
518 Gentamycyna (ICD-9: T30) 60
525 Kokaina w moczu, jakościowo (ICD-9: P45) 30
527 Morfina w moczu, jakościowo (ICD-9: P68) 30
3000 Barbiturany w surowicy, ilościowo (ICD-9: P13) 69
3001 Barbiturany w moczu, ilościowo (ICD-9: P13) 99
3004 Benzodiazepiny w moczu, ilościowo (ICD-9: P21) 69
3005 Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo (ICD-9: P79) 69
3010 Fenotiazyny w moczu, jakościowo (ICD-9: P81) 35
3027 Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo (ICD-9: R05) 30
3065 Opiaty w moczu jakościowo (ICD-9: P05) 30
3092 Salicylany w moczu, ilościowo (ICD-9: P91) 40

Narkotyki

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
520 Narkotyki panel w moczu, jakościowo 80
521 Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07) 30
523 Ecstasy w moczu, jakościowo 30
526 Kanabinoidy w moczu, jakościowo (ICD-9: P44) 30
528 Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo (ICD-9: P44) 30
3093 Amfetamina i pochodne we krwi, jakościowo 375
3094 Delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) i metabolity we krwi, jakościowo 375

Alkohole i inne substancje

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
530 Etanol, ilościowo (ICD-9: P31) 35
532 Metanol, ilościowo (ICD-9: P65) 180
533 Glikol etylenowy, ilościowo (ICD-9: P27) 190
534 Glikol etylenowy w moczu, ilościowo (ICD-9: P27) 190
535 Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33) 90
3084 Amanityna w moczu, ilościowo 500
3085 Glikole – badanie wstępne, ilościowo (ICD-9: P27) 50
3086 Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające, ilościowo (ICD-9: P27) 50
3087 Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo (ICD-9: P27) 50
3088 Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające w moczu, ilościowo (ICD-9: P27) 50
3089 Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo 50
3090 Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton w moczu, ilościowo 50

Metabolity

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
546 Mleczany, ilościowo (ICD-9: N11) 45
548 Szczawiany w DZM (ICD-9: O39) 110
549 Cytryniany w moczu 80
551 Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60) 55
553 Kwas hipurowy 199
560 Rtęć w moczu, ilościowo (ICD-9: P89) 200
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53) 25
573 Porfiryny całkowite w DZM (ICD-9: N41) 150

Metale

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
555 Cynk w surowicy, ilościowo (ICD-9: K15) 80
556 Miedź w surowicy, ilościowo (ICD-9: G68) 50
557 Miedź w moczu, ilościowo (ICD-9: G68) 90
558 Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71) 80
559 Ołów w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P71) 80
562 Kadm w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P43) 90
572 Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51) 100
575 Koproporfiryna (ICD-9: M27) 50
3095 Selen, ilościowo (ICD-9: O31) 120
3098 Chrom (ICD-9: P19) 160
3099 Nikiel (ICD-9: P69) 200
3264 Rtęć we krwi (ICD-9: P89) 220
3910 Kobalt (ICD-9: M25) 180
3912 Aluminium (Glin) (ICD-9: P39) 150
3913 Mangan we krwi (ICD-9: M93) 150
3918 Tytan w surowicy (ICD-9: ) 150
3922 Metale – panel 6 metali (ICD-9: ) 399