Komercyjnie

patrz szczegóły

Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400

Lista badań dostępnych do wykonania:

 Leki

Kod badania Nazwa badania
500 Lit, ilościowo (ICD-9: M73)
501 Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33)
502 Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59)
503 Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27)
504 Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25)
505 Digoksyna, ilościowo (ICD-9: T17)
508 Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75)
509 Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91)
510 Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55)
511 Cyklosporyna A, ilościowo (ICD-9: T11)
516 Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo (ICD-9: R05)
517 Wankomycyna, ilościowo (ICD-9: T61)
518 Gentamycyna (ICD-9: T30)
525 Kokaina w moczu, jakościowo (ICD-9: P45)
527 Morfina w moczu, jakościowo (ICD-9: P68)
3000 Barbiturany w surowicy, ilościowo (ICD-9: P13)
3001 Barbiturany w moczu, ilościowo (ICD-9: P13)
3004 Benzodiazepiny w moczu, ilościowo (ICD-9: P21)
3005 Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo (ICD-9: P79)
3010 Fenotiazyny w moczu, jakościowo (ICD-9: P81)
3027 Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo (ICD-9: R05)
3065 Opiaty w moczu jakościowo (ICD-9: P05)
3092 Salicylany w moczu, ilościowo (ICD-9: P91)

Narkotyki

Kod badania Nazwa badania
520 Narkotyki panel w moczu, jakościowo
521 Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07)
523 Ecstasy w moczu, jakościowo
526 Kanabinoidy w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)
528 Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)
3093 Amfetamina i pochodne we krwi, jakościowo
3094 Delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) i metabolity we krwi, jakościowo

Alkohole i inne substancje

Kod badania Nazwa badania
530 Etanol, ilościowo (ICD-9: P31)
532 Metanol, ilościowo (ICD-9: P65)
533 Glikol etylenowy, ilościowo (ICD-9: P27)
534 Glikol etylenowy w moczu, ilościowo (ICD-9: P27)
535 Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33)
3084 Amanityna w moczu, ilościowo
3085 Glikole – badanie wstępne, ilościowo (ICD-9: P27)
3086 Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające, ilościowo (ICD-9: P27)
3087 Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo (ICD-9: P27)
3088 Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające w moczu, ilościowo (ICD-9: P27)
3089 Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo
3090 Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton w moczu, ilościowo

Metabolity

Kod badania Nazwa badania
546 Mleczany, ilościowo (ICD-9: N11)
548 Szczawiany w DZM (ICD-9: O39)
549 Cytryniany w moczu
551 Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60)
553 Kwas hipurowy
560 Rtęć w moczu, ilościowo (ICD-9: P89)
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53)
573 Porfiryny całkowite w DZM (ICD-9: N41)

Metale

Kod badania Nazwa badania
555 Cynk w surowicy, ilościowo (ICD-9: K15)
556 Miedź w surowicy, ilościowo (ICD-9: G68)
557 Miedź w moczu, ilościowo (ICD-9: G68)
558 Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71)
559 Ołów w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P71)
562 Kadm w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P43)
572 Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51)
575 Koproporfiryna (ICD-9: M27)
3095 Selen, ilościowo (ICD-9: O31)
3098 Chrom (ICD-9: P19)
3099 Nikiel (ICD-9: P69)
3264 Rtęć we krwi (ICD-9: P89)
3910 Kobalt (ICD-9: M25)
3912 Aluminium (Glin) (ICD-9: P39)
3913 Mangan we krwi (ICD-9: M93)
3918 Tytan w surowicy (ICD-9: )
3922 Metale – panel 6 metali (ICD-9: )