Komercyjnie

patrz szczegóły

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
90 Grupa krwi (ICD-9: E65) 40
91 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65) 85
92 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65) 49
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05) 40