Komercyjnie

patrz szczegóły

Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400

Lista badań dostępnych do wykonania:

Kod badania Nazwa badania
90 Grupa krwi (ICD-9: E65)
91 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65)
92 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65)
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05)