Komercyjnie

patrz szczegóły

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
170 ACTH (ICD-9: L63) 35
171 Kortyzol (ICD-9: M31) 35
172 Kortyzol w DZM (ICD-9: M31) 50
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73) 85
174 17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17) 85
175 Aldosteron (ICD-9: I15) 45
176 Aldosteron w DZM (ICD-9: I15) 55
177 Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07) 80
181 Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC (ICD-9: M15) 199
183 Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99) 210
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (ICD-9: M39) 99
185 Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (ICD-9: M47) 80
190 Hormon wzrostu (ICD-9: L71) 40
191 IGF-BP3 (ICD-9: O32) 100
192 IGF-1 (ICD-9: O32) 70
193 Gastryna (ICD-9: L33) 60
194 Leptyna (ICD-9: M62) 95
886 Insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) 90
887 Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) 90
3327 PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu 199
3328 Indeks sFlt-1/PlGF 250
3336 Profil steroidowy w DZM met. GC/MS 550
3346 Witamina C (Kwas askorbinowy) (ICD-9: O85) 155
3350 Wazopresyna (ICD-9: O79) 220
3353 Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59) 44