Komercyjnie

patrz szczegóły

Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400

Lista badań dostępnych do wykonania:

Kod badania Nazwa badania
170 ACTH (ICD-9: L63)
171 Kortyzol (ICD-9: M31)
172 Kortyzol w DZM (ICD-9: M31)
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73)
174 17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17)
175 Aldosteron (ICD-9: I15)
176 Aldosteron w DZM (ICD-9: I15)
177 Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07)
181 Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC (ICD-9: M15)
183 Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99)
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (ICD-9: M39)
185 Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (ICD-9: M47)
190 Hormon wzrostu (ICD-9: L71)
191 IGF-BP3 (ICD-9: O32)
192 IGF-1 (ICD-9: O32)
193 Gastryna (ICD-9: L33)
194 Leptyna (ICD-9: M62)
886 Insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97)
887 Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97)
3327 PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu
3328 Indeks sFlt-1/PlGF
3336 Profil steroidowy w DZM met. GC/MS
3346 Witamina C (Kwas askorbinowy) (ICD-9: O85)
3350 Wazopresyna (ICD-9: O79)
3353 Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59)