Komercyjnie

patrz szczegóły

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
300 HBs antygen (ICD-9: V39) 25
301 HBs przeciwciała (ICD-9: V42) 35
302 HBe antygen (ICD-9: V35) 40
303 HBe przeciwciała (ICD-9: V38) 40
304 HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31) 40
305 HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33) 45
306 HBV DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: V47) 280
307 HBV DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: V47) 150
308 HBV DNA met. PCR, genotypowanie A - H 441
310 HCV przeciwciała (ICD-9: V48) 40
311 HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo (ICD-9: V56) 280
312 HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: V55) 150
313 HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie 300
314 HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot (ICD-9: V49) 220
317 HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27) 60
318 HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30) 60
320 HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91) 35
321 Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 (ICD-9: F90) 160
331 Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) 99
332 Kiła (Treponema pallidum), FTA 60
334 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM (ICD-9: U83) 99
335 Kiła (Treponema pallidum), TPHA 40
337 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS 65
338 Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84) 19
340 Toxoplasma gondii IgG (ICD-9: X41) 30
341 Toxoplasma gondii IgM (ICD-9: X45) 30
342 Toxoplasma gondii IgA (ICD-9: X37) 65
343 Toxoplasma gondii IgG awidność (ICD-9: X49) 70
345 Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21) 30
346 Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24) 30
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19) 35
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23) 35
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22) 70
355 Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG (ICD-9: F64) 49
356 Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM (ICD-9: F65) 49
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49) 40
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50) 40
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo (ICD-9: F55) 35
365 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45) 50
366 EBV (Epstein-Barr virus) IgGEA (ICD-9: F42) 50
370 Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41) 49
371 Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43) 49
380 Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67) 49
381 Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65) 49
382 Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63) 49
384 Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo 145
386 Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73) 49
387 Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75) 49
388 Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71) 49
389 Chlamydia trachomatis antygen met. IIF (ICD-9: S69) 120
391 Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79) 120
392 Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: U46) 135
393 Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo 135
396 HPV HR DNA , 14 typów: 16, 18, inne (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38) 159
400 Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12) 32
401 Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07) 49
402 Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15) 37
403 Helicobacter pylori IgM (ICD-9: U13) 60
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07) 49
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09) 49
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05) 49
414 Grypa typ A IgG (ICD-9: F75) 99
415 Grypa typ A IgM (ICD-9: F76) 99
416 Grypa typ B IgG (ICD-9: F80) 99
417 Grypa typ B IgM (ICD-9: F81) 99
420 Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96) 45
421 Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97) 45
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68) 59
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69) 59
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93) 59
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94) 59
427 Grypa typ A i B antygeny 50
428 Wirus grypy typ A, subtyp A/H1N1/pdm09, typ B - RNA metodą real time RT-PCR 250
430 Borelioza IgG (ICD-9: S21) 30
431 Borelioza IgM (ICD-9: S25) 30
432 Borelioza IgG met. Western Blot (ICD-9: S23) 99
433 Borelioza IgM met. Western Blot (ICD-9: S27) 99
434 Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo 140
435 Bruceloza IgG (ICD-9: S41) 60
436 Bruceloza IgM (ICD-9: S43) 60
437 Bruceloza met. OWD(ICD-9: S45) 320
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA (ICD-9: F85) 120
440 Listerioza, jakościowo (ICD-9: U26) 120
443 Leptospiroza (ICD-9: U22) 250
445 Yersinia spp. IgG (ICD-9: U87) 100
446 Yersinia spp. IgM (ICD-9: U88) 100
448 Yersinia spp. IgG, IgM, IgA, z różnicowaniem (ICD-9: U90) 199
449 Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM 190
454 Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 199
455 Enterowirusy met. ELISA 199
459 Parvowirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35) 99
460 Parwowirus B19 DNA met. real time PCR, ilościowo 250
461 Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, jakościowo 250
464 Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące 170
466 RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF (ICD-9: V16) 60
467 RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF (ICD-9: V17) 60
468 Coxsackie typ A i B IgG met. IIF (ICD-9: V71) 120
469 Coxsackie typ A i B IgM met. IIF (ICD-9: V72) 120
470 Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR (ICD-9: U37) 350
480 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33) 60
481 Włośnica (Trichinella spiralis)  IgG (ICD-9: X53) 160
482 Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: X05) 89
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot 350
485 Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF (ICD-9: X13) 99
487 Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western Blot (ICD-9: B67.5) 320
488 Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo (ICD-9: W31) 110
489 Candida - antygen krążący (ICD-9: W17) 180
496 Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01) 199
499 HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41) 55
697 Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot (ICD-9: X31) 299
698 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA (ICD-9: X31) 45
3109 Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF 550
3119 Panel urogenitalny 6 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo 280
3120 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF 150
3121 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF 150
3127 Panel urogenitalny:HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38) 270
3128 Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79) 250
3129 Malaria, jakościowo (ICD-9: X23) 55
3131 Legionella pneumophila IgG (legionelloza) (ICD-9: U16) 99
3132 Legionella pneumophila IgM (legionelloza) (ICD-9: U17) 99
3133 Legionella pneumophila IgA (legionelloza) 99
3134 Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) (ICD-9: U19) 199
3139 Listeria monocytogenes, IgG met. IIF 90
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U40) 60
3143 Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF (ICD-9: S47) 140
3144 Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF 140
3145 Babesia microti IgG met. IIF 140
3148 Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA 140
3150 P/c. p. gliście ludzkiej IgG (ICD-9: X01) 55
3151 Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA (ICD-9: U87) 60
3152 Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA (ICD-9: U88) 60
3153 Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA (ICD-9: U89) 60
3158 Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo 200
3160 HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie:  31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (ICD-9: F38) 74
3161 HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38) 265
3168 Hantavirus IgM, met. ELISA 110
3169 Hantavirus IgG, met. ELISA 110
3171 Parvowirus B19 IgG met. ELISA (ICD-9: F33) 70
3172 Parvowirus B19 IgM met. ELISA (ICD-9: F34) 70
3173 EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil 90
3176 Enterowirusy IgM met. IIF (ICD-9: F28) 120
3177 Enterowirusy IgG met. IIF (ICD-9: F29) 120
3180 CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo  (ICD-9: F26) 180
3182 Poliomawirus (BKV) DNA met. real time PCR, ilościowo 250
3188 Parwowirus B19 DNA met. real time PCR, jakościowo 160
3192 Poliomawirus (JCV) DNAmet. real time PCR, ilościowo 300
3195 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność 350
3199 Wirus Zika IgM i IgGmet. ELISA 299
3200 EBV (Epstein-Barr virus) IgG, awidność (ICD-9: ) 130
3201 Wirus grypy typ A, typ B oraz RSV (respiratory syncytia wirus) RNA met. real time RT-PCR (ICD-9: ) 370
3211 Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite (ICD-9: ) 270
3213 Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 80
3746 Yersinia spp. IgG met. immunoblot (ICD-9: ) 210
3747 Yersinia spp. IgM met. Immunoblot (ICD-9: ) 210
3748 Yersinia spp. IgA met. immunoblot (ICD-9: ) 210
4902 Panel urogenitalny: Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae met. real time PCR, jakościowo 180