Komercyjnie

patrz szczegóły

Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400

Lista badań dostępnych do wykonania:

Kod badania Nazwa badania
300 HBs antygen (ICD-9: V39)
301 HBs przeciwciała (ICD-9: V42)
302 HBe antygen (ICD-9: V35)
303 HBe przeciwciała (ICD-9: V38)
304 HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31)
305 HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33)
306 HBV DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: V47)
307 HBV DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: V47)
308 HBV DNA met. PCR, genotypowanie A - H
310 HCV przeciwciała (ICD-9: V48)
311 HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo (ICD-9: V56)
312 HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: V55)
313 HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie
314 HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot (ICD-9: V49)
317 HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27)
318 HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30)
320 HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91)
321 Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 (ICD-9: F90)
331 Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)
332 Kiła (Treponema pallidum), FTA
334 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM (ICD-9: U83)
335 Kiła (Treponema pallidum), TPHA
337 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS
338 Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84)
340 Toxoplasma gondii IgG (ICD-9: X41)
341 Toxoplasma gondii IgM (ICD-9: X45)
342 Toxoplasma gondii IgA (ICD-9: X37)
343 Toxoplasma gondii IgG awidność (ICD-9: X49)
345 Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21)
346 Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24)
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19)
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23)
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22)
355 Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG (ICD-9: F64)
356 Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM (ICD-9: F65)
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49)
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50)
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo (ICD-9: F55)
365 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45)
366 EBV (Epstein-Barr virus) IgGEA (ICD-9: F42)
370 Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41)
371 Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43)
380 Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67)
381 Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65)
382 Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63)
384 Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo
386 Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73)
387 Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75)
388 Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71)
389 Chlamydia trachomatis antygen met. IIF (ICD-9: S69)
391 Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79)
392 Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: U46)
393 Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo
396 HPV HR DNA , 14 typów: 16, 18, inne (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38)
400 Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12)
401 Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07)
402 Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15)
403 Helicobacter pylori IgM (ICD-9: U13)
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07)
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09)
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05)
414 Grypa typ A IgG (ICD-9: F75)
415 Grypa typ A IgM (ICD-9: F76)
416 Grypa typ B IgG (ICD-9: F80)
417 Grypa typ B IgM (ICD-9: F81)
420 Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96)
421 Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97)
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68)
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69)
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93)
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94)
427 Grypa typ A i B antygeny
428 Wirus grypy typ A, subtyp A/H1N1/pdm09, typ B - RNA metodą real time RT-PCR
430 Borelioza IgG (ICD-9: S21)
431 Borelioza IgM (ICD-9: S25)
432 Borelioza IgG met. Western Blot (ICD-9: S23)
433 Borelioza IgM met. Western Blot (ICD-9: S27)
434 Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo
435 Bruceloza IgG (ICD-9: S41)
436 Bruceloza IgM (ICD-9: S43)
437 Bruceloza met. OWD(ICD-9: S45)
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA (ICD-9: F85)
440 Listerioza, jakościowo (ICD-9: U26)
443 Leptospiroza (ICD-9: U22)
445 Yersinia spp. IgG (ICD-9: U87)
446 Yersinia spp. IgM (ICD-9: U88)
448 Yersinia spp. IgG, IgM, IgA, z różnicowaniem (ICD-9: U90)
449 Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM
454 Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)
455 Enterowirusy met. ELISA
459 Parvowirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35)
460 Parwowirus B19 DNA met. real time PCR, ilościowo
461 Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, jakościowo
464 Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące
466 RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF (ICD-9: V16)
467 RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF (ICD-9: V17)
468 Coxsackie typ A i B IgG met. IIF (ICD-9: V71)
469 Coxsackie typ A i B IgM met. IIF (ICD-9: V72)
470 Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR (ICD-9: U37)
480 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33)
481 Włośnica (Trichinella spiralis)  IgG (ICD-9: X53)
482 Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: X05)
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot
485 Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF (ICD-9: X13)
487 Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western Blot (ICD-9: B67.5)
488 Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo (ICD-9: W31)
489 Candida - antygen krążący (ICD-9: W17)
496 Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01)
499 HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41)
697 Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot (ICD-9: X31)
698 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA (ICD-9: X31)
3109 Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF
3119 Panel urogenitalny 6 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo
3120 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF
3121 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF
3127 Panel urogenitalny:HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38)
3128 Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79)
3129 Malaria, jakościowo (ICD-9: X23)
3131 Legionella pneumophila IgG (legionelloza) (ICD-9: U16)
3132 Legionella pneumophila IgM (legionelloza) (ICD-9: U17)
3133 Legionella pneumophila IgA (legionelloza)
3134 Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) (ICD-9: U19)
3139 Listeria monocytogenes, IgG met. IIF
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U40)
3143 Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF (ICD-9: S47)
3144 Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF
3145 Babesia microti IgG met. IIF
3148 Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA
3150 P/c. p. gliście ludzkiej IgG (ICD-9: X01)
3151 Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA (ICD-9: U87)
3152 Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA (ICD-9: U88)
3153 Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA (ICD-9: U89)
3158 Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo
3160 HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie:  31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (ICD-9: F38)
3161 HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38)
3168 Hantavirus IgM, met. ELISA
3169 Hantavirus IgG, met. ELISA
3171 Parvowirus B19 IgG met. ELISA (ICD-9: F33)
3172 Parvowirus B19 IgM met. ELISA (ICD-9: F34)
3173 EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil
3176 Enterowirusy IgM met. IIF (ICD-9: F28)
3177 Enterowirusy IgG met. IIF (ICD-9: F29)
3180 CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo  (ICD-9: F26)
3182 Poliomawirus (BKV) DNA met. real time PCR, ilościowo
3188 Parwowirus B19 DNA met. real time PCR, jakościowo
3192 Poliomawirus (JCV) DNAmet. real time PCR, ilościowo
3195 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność
3199 Wirus Zika IgM i IgGmet. ELISA
3200 EBV (Epstein-Barr virus) IgG, awidność (ICD-9: )
3201 Wirus grypy typ A, typ B oraz RSV (respiratory syncytia wirus) RNA met. real time RT-PCR (ICD-9: )
3211 Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite (ICD-9: )
3213 Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia
3746 Yersinia spp. IgG met. immunoblot (ICD-9: )
3747 Yersinia spp. IgM met. Immunoblot (ICD-9: )
3748 Yersinia spp. IgA met. immunoblot (ICD-9: )
4902 Panel urogenitalny: Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae met. real time PCR, jakościowo