Komercyjnie

patrz szczegóły

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 70
246 IgG (ICD-9: L93) 25
247 IgM (ICD-9: L95) 25
248 IgA (ICD-9: L85) 25
249 Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75) 50
250 Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77) 50
251 Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58) 110
252 HLA-B27 170
254 Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65) 80
256 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26) 55
257 Ceruloplazmina (ICD-9: I95) 50
258 Haptoglobina 50
259 C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96) 130
260 C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96) 130
261 Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83) 95
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83) 95
263 Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85) 95
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85) 95
266 Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86) 170
267 Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86) 170
3241 IgG1, podklasa 180
3242 IgG2, podklasa 180
3243 IgG3, podklasa 180
3244 IgG4, podklasa 180
3245 IgG1-4, zestaw podklas 499