Komercyjnie

patrz szczegóły

Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400

Lista badań dostępnych do wykonania:

Kod badania Nazwa badania
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA
246 IgG (ICD-9: L93)
247 IgM (ICD-9: L95)
248 IgA (ICD-9: L85)
249 Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75)
250 Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77)
251 Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58)
252 HLA-B27
254 Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65)
256 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26)
257 Ceruloplazmina (ICD-9: I95)
258 Haptoglobina
259 C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96)
260 C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96)
261 Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83)
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83)
263 Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85)
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85)
266 Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86)
267 Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86)
3241 IgG1, podklasa
3242 IgG2, podklasa
3243 IgG3, podklasa
3244 IgG4, podklasa
3245 IgG1-4, zestaw podklas